Witaj na mojej stronie!

OFERTA

Moje usługi

Działalność Kancelarii koncentruje się głównie na sprawach z zakresu:
na każdym etapie, czyli przedsądowym, procesowym i egzekucyjnym. Jednakże szczególną wagę przywiązuję do polubownego rozwiązywania sporów.

Kompleksowa obsługa

Reprezentuję interesy klientów przed sądami wszystkich instancji, organami, urzędami i innymi instytucjami. Sporządzam pisma procesowe, odwołania od decyzji, wezwania do zapłaty.

Klienci

Obsługuję klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze. Pomoc prawną świadczę zarówno w ramach jednorazowych zleceń, jak i umów regularnej obsługi prawnej.

ROZLICZENIE

CENY

Ceny za wykonane usługi są zawsze indywidualnie ustalane z Klientem i zależą od stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przewidywanego czasu trwania, a w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu.

Podstawą ustalania wynagrodzenia za prowadzenie sprawy są stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Przyjmuję następujące systemy rozliczeń:

Dla klientów, którzy nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej, Kancelaria przewiduje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na ustalone uprzednio raty. Istnieje również możliwość ustalenia odpłatności za konkretne czynności w sprawie.

Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej porady prawnej wynosi od 150,00 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę porady.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Zadzwoń: 509-764-851 lub napisz: paulina.serafin-mroz@wp.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Serafin-Mróz
ul. Szeroka 24 / 20, 75-814 Koszalin
budynek Spółdzielni „Jutrzenka”
NIP: 6692331519